Kanálové poklopy

 

   Kanálové poklopy

   Rozmery:

 

500 mm x 500 mm

625 mm x 625 mm

  Poklopy sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným.